אירוע מרכז המרצים – הרצאה על כריזמה

 

אירוע מרכז המרצים – הרצאה על כריזמה

 

אירוע מרכז המרצים – הרצאה על כריזמה
אירוע מרכז המרצים – הרצאה על כריזמה

 

אירוע מרכז המרצים – הרצאה על כריזמה
אירוע מרכז המרצים – הרצאה על כריזמה

 

מנחה את טקס הדוקטורט של אוניברסיטת חיפה
מנחה את טקס הדוקטורט של אוניברסיטת חיפה

 

מנחה את טקס הדוקטורט של אוניברסיטת חיפה
מנחה את טקס הדוקטורט של אוניברסיטת חיפה