עמדות של עובדים סוציאליים כלפי חוק ומשפט

שינויים חברתיים וכתוצאה מכך לשפר את מצבן של אוכלוסיות נזקקות בחברה.

בשנים האחרונות גברו הכוחות המקרבים בין המקצועות משינויים אידיאולוגיים שהתרחשו ושבעקבותיהם רואים הן בעבודה הסוציאלית והן בחוק ובמשפט ככלים לשינוי חברתי וקידום צדק חברתי. בנוסף מקצוע העבודה הסוציאלית עבר תהליך של רגולציה ולגליזציה בשנים האחרונות, וכיום רבות מדרכי פעולתו  ועבודתו של העו"ס מושפעות מהחוק.

לאור זה השערת המחקר הבסיסית הינה כי עמדות העובדים הסוציאליים כלפי החוק והמשפט תהיינה חיוביות, במובן זה שיסכימו עם אמירות ועמדות שרואות בחוק ככלי התומך ומקדם את העבודה הסוציאלית וצדק חברתי. לצורך עריכת המחקר חובר שאלון עמדות שמכיל 25 היגדים הנוגעים לחוק ולקשר בינו לבין העבודה הסוציאלית. השאלון הועבר בצורה ידנית ל-202 עובדים סוציאליים מאזור חיפה והצפון.

 

לקריאת המאמר המלא לחת על הלינק למטה

pdf_read