מדדי ההכנה ותחושת המיומנות לפני ואחרי האימון המתקדם– הבדלים בתפיסה בין סטודנטים ומדריכים קליניים

מיקוד ההתנסות הקלינית בתחום קליני אחד, מצביעה על הצורך בהכנת הבוגרת התחילית לקראת חיי העבודה כאחות מוסמכת והשתלבות מהירה ויעילה יותר במערכת. מטרת ההתנסות המתקדמת לחשוף את הסטודנטים לאתגרים ולסוגיות מקצועיות וניהוליות (מינהל הסיעוד, 2006 ).

בחטיבת לימודים זו, מתרגלים הסטודנטים טיפול סיעודי ברמת אחות מוסמכת תחילית (Field ,2004; Benner,1984) המכלילה אינטגרציה של הידע התיאורטי והידע המעשי שרכשו במהלך לימודיהם.

צורכי הבריאות המשתנים של החברה והמאפיינים המקצועיים הייחודיים מציבים את הסיעוד בחזית המקצועות החברתיים ומשפיעים על מבנה והרכב תוכנית הלימודים (מינהל הסיעוד, 2006).

 
למאמר המלא לחץ על הלינק למטה

pdf_read