הקשר בין רצידיביזם אצל חולי נפש המאושפזים בתוקף צו בית משפט ובין קבלת סל שירותי שיקום

בישראל נוהגים לאשפז בכפייה במסלול הפלילי אנשים אשר בגין מחלתם לא נושאים באחריות פלילית. ישנן דעות סוטרות ביחס לשכיחות של עבריינות בקרב אנשים הסובלים 06 קבלות לבתי ,, מהפרעות נפשיות חמורות ועבריינות מסוגים שונים. בשנת 1110 מתוך סה"כ 79
חולים פסיכיאטריים 05,756 היו קבלות חוזרות. %,. 13 הובאו לאשפוז בכפייה, בתוכם %,. 03 בתוקף צו בית משפט לאחר ביצוע עבירה פלילית על רקע מחלתם הנפשית. זאת לעומת 6.6% בלבד שאושפזו בתוקף צו בית משפט בשנת 0997 . כשליש מבעלי צו בית משפט )%,. 8( כבר היו באשפוז כפוי במסלול הפלילי בעברם )שנתון בריאות הנפש, 1111 (. נתונים אלו מצביעים על קיומה של בעיית הרצידיביזם אצל חולי נפש עבריינים, וניתן לראותם כמצביעים על כשל של מדיניות
הטיפול והשחרור וכמעוררים שאלות לגבי הסיבות לתופעה.

 

לקריאת המאמר המלא לחץ על הלינק למטה

pdf_read